15.5.10

Berusahalah!

Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.

comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...