16.4.10

Teknik mendidik yang berkesan.

Adalah dengan menyatakan sebab dan akibat atas sesuatu perkara. Bukan hanya sekadar menyuruh atau menegahnya. Misalnya jangan sekadar menyuruh seseorang memakan dengan tangan kanan kerana mengatakan ianya baik. Tetapi katakanlah bahawa memakan dengan tangan kiri adalah menyerupai cara syaitan makan.

comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...